Zad 1

Oblicz ile gramów palmitynianu potasu powstanie w reakcji 28 g wodorotlenku potasu z
kwasem palmitynowym .

zad 2

Ile gramów sterynianu magnezu wytrąci się po wprowadzeniu sodu do 100cm3 roztworu
chlorku magnezu o stężeniu 0,5 mol/dm3

zad 3

Do roztworu zawierającego 3 mole kwasu stearynowego dodano 1 mol wodorotlenku wapnia.
Ile moli soli powstało? Którego substratu użyto w nadmiarze ?

zad 4

Oblicz ile gramów węglika wapnia potrzeba do otrzymania 11,2 dm3 acetylenu w warunkach normalnych?

zad 5

Pewien rodzaj benzyny jest czystym oktanem. Oblicz, ile
a) decymetrów sześciennych tlenu,
b) decymetrów sześciennych powietrza,

1

Odpowiedzi

2010-03-04T13:57:31+01:00
1.
294g soli -56gKOH
xgsoli - 28g
x=147g
2.
bez sensu, jakis błąd
3.
w nadmiarze uzyto kwasu, powstały dwa mole kwasu
4.
64g - 22,4dm3
xg - 11,2dm3
x=32g
5.
też bez sensu