Odpowiedzi

2010-03-04T18:23:11+01:00
Chrzest
Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię)
Bierzmowanie
Bierzmowania udziela biskup lub wyznaczony przez niego kapłan przez namaszczenie krzyżmem czoła z nałożeniem ręki i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
eucharystia
Komunia św. to przyjęcie Ciała Pana Jezusa.
Namaszczenia Chorych
Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.
pokuta
Jest to sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy.
kapłaństwo
Jest to sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.
małżeństwo
Sakramentu małżeństwa udzielają sobie chrześcijańscy narzeczeni wobec kapłana, który udziela im błogosławieństwa i świadków.Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci
2010-03-04T18:40:07+01:00
Symbolem Sakramentu Pokuty jest konfesjonał, klękając przy nim mówiąc do księdza rozmawiamy z Bogiem.
Sakrament Namaszczenia Chorych symbolizują olejki którymi namaszczane są dłonie i stopy chorego na ostatnią drogę.
Stuła i ornat są symbolami Sakramentu Kapłaństwa. Stuła jest symbolem służby kapłańskiej natomiast ornat jest szatą przyodziewaną przez księży podczas nabożeństw.
Małżeństwo symbolizują obrączki które małżonkowie na wzajem nakładają sobie na palce.