1.Zapisz równania reakcji dla właściwosci alkoholu etylkowego.
2.8. Do homologów metanolu należy związek o wzorze:
A. C2H4(OH)2
B. C3H5(OH)3
C. C3H7OH
D. C6H5OH
3.9. W celu identyfikacji pewnej substancji dodano do niej amoniakalnego roztworu tlenku srebra i łagodnie ogrzano zawartość probówki. Stwierdzono, że probówka „posrebrzyła się”. Badaną substancją mógł być:
A. Fenol
B. Propanon
C. Propanal
D. Propanotriol
4.Reakcja estryfikacji to reakcja kwasu z:
A. Zasadą
B. Alkoholem
C. Aldehydem
D. Alkanem
5.. Związki o ogólnym wzorze R COOH mogą reagować z:
A. Metalami
B. Tlenkami metali
C. Alkoholami
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
6.W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stearynowego należy
przeprowadzić reakcję z:
A. Magnezem
B. Tlenkiem srebra
C. Wodą bromową
D. Tlenem
7.Wino w otwartym naczyniu szybko kwaśnieje, ponieważ zawarty w nim
alkohol:
A. Reaguje z dwutlenkiem węgla
B. Fermentuje pod wpływem ciepła pobieranego z otoczenia
C. Redukuje się pod wpływem bakterii
D. Utlenia się pod wpływem bakterii do kwasu octowego

3

Odpowiedzi

2010-03-04T14:03:38+01:00
1.nie wiem o co chodzi, ale jest obojętny, spala sie w tlenie, reaguje z kwasami, moze ulegać dehydratacji
2.C
3.C
4.B
5.D
6.C
7.D
2010-03-04T14:08:47+01:00
1. 2C2H5OH + 2Na ----> 2C2H5ONa +H2 reakcja z metalami
C2H5OH + CH3COOH ----> CH3COOC2H5 + H2O reakcja estryfikacji

2.c)
C3H7OH to propanol homolog etanolu

3.c)
Propanal, ponieważ jest to reakcja charakterystyczna przy wykrywaniu aldehydów, tzw próba lustra srebrnego.

4.b)
Reakcja alkoholu z kwasem karboksylowym (jak w zad1).

5.d)
Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

6.c)
Z wodą bromową, ponieważ kwas oleinowy to kwas nienasycony, więc odbarwia wodę bromową, kwas stearynowy nie odbarwia jej.

7.d)
Wino zawiera alkohol etylowy, a ten pod wpływem powietrza i bakterii ulega utlenieniu do kwasu octowego. To dlatego baniaki z fermentującym winem są zamykane korkiem wraz z rurką wypełnioną wodą, aby powietrze nie dostawało się do środka.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T14:39:10+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
C2H5OH + HCl------>C2H5Cl + H2O
2C2H5OH + 2K---->2C2H5OK + H2
C2H5OH-------->CH2=CH2 + H2O (na strzałce"T/Al2O3")
2.
C. C3H7OH

3.
C. Propanal

4.
B. Alkoholem

5.
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

6.
C. Wodą bromową

7.
D. Utlenia się pod wpływem bakterii do kwasu octowego
1 5 1