Odpowiedzi

2010-03-04T14:28:44+01:00
Gospodarka:
- powstała pierwsza biblioteka publiczna
- założono średnią szkołę dla młodzieży szlacheckiej
- inwestowano dużo w budownictwo
- Polskie miasta zostały wzbogacone o kościoły

Kultura:
- drukowano dużo więcej prasy niż w XVIIw
- zostało zreformowane szkolnictwo zakonne
- został zwięszkony zakres nauki przedmiotów ścisłych
- czasy saskie były ostatnim etapem budownictwa barokowego
- powstawały liczne rezydencje magnackie
- wzrost liczby zakonów katolickich i prowadzonych przez nie dzieł