Odpowiedzi

2010-03-04T14:18:33+01:00
Pierwszy rozbiór Polski 1772 r.

Przyczyny rozbioru
– niemożność uporania się z konfederacją barską;
– niemożność nakłonienia króla do energiczniejszego zwalczania konfederacji;
– niemożność prowadzenia protekcyjnej polityki w Polsce skłania Rosję do wyrażenia zgody na rozbiór.
2010-03-04T14:43:13+01:00