Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania:
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b)Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d)Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x+1 są równe.
Pomożecie???Proszę...

3

Odpowiedzi

2010-03-04T14:25:23+01:00
Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania:
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
15+x=70
x=70-15
x=55
b)Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
87=2x /:2
x=43,5
c)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
x/3=12 /*3
x=36
d)Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x+1 są równe.
x+5=2(x+1)
x+5=2x+2
-x=-3 /:(-1)
x=3
2010-03-04T14:25:47+01:00
A) x + 15 = 70
x = 70 - 15
x = 55
b) 2x = 87
x = 43,5
c) x/3 = 12
x = 36
d) x + 5 = 2 ∧ (x+1)
x + 5 = 2x + 2
x + 2x = 2 -5
3x = -3
x = -1
2010-03-04T16:19:10+01:00
A) 15+x=70
70-15=x
x= 55
b) 87/2=x
x=43,5
c) 12*3=x
x=36
d) x+5=2*x+1
x+5=2x+2|-x
5=x+2|-2
x=3