Potrzebuje to jak najszybciej ; ]]
Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci i oblicz ich wartość dla podanych zmiennych:

a) dla x= -3
-(x²-3x-4)+(-2+x+3x²)=

b) dla x= -2
(x³-4x+2)-(x²-3x-1)-(x³-2x²+x)=

c) dla a= -3½ i b= 1⅓
(2a-3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)=

d) dla a= 4,5 i b= -3,3
(7a-4b+3)-(5a-3b+1)=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T14:47:29+01:00
-(x²-3x-4)+(-2+x+3x²)=-x²+3x+4-2+x+3x²=2x²+4x+2=2(-3)²+4(-3)+2=
2*9-12+2=18-12+2=8

(x³-4x+2)-(x²-3x-1)-(x³-2x²+x)=x³-4x+2-x²+3x+1-x³+2x²-x=x²-x+3=
(-2)²-(-2)+3=4+2+3=9

(2a-3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)=2a-3b-4a-2b+7a-4b=5a-9b=5(-3½)-9(1⅓)=
-17½-12=-29½

(7a-4b+3)-(5a-3b+1)=7a-4b+3-5a+3b-1=2a-b+2=2(4,5)+3,3-1=9-2,3=
6,71 5 1