Mam 5 zadań do rozwiązania. Prosze z pełnymi obliczeniami. ;)

1. Rozwiązaniem równania 3(2x+15)= -9 jest liczba przeciwna do:
A. 9 B. -9 C. 1/9 D. -1/9

2. Pierwiastkiem równania 100 - 1000x = 2,008 * 10⁵ jest :
A. -2007 B. -2009 C. -2008 D. 2007

3. Zmienna a, wyznaczona ze wzoru S = V₀t + at²/2 to :
A. a = S -V₀t - t²/2 B. a = t²(S - V₀t) / 2 C. a + S o V₀t / 2t²
D. a = 2(S - V₀t) / t²

4.Pewną liczbę kurzych jaj można było kupić za 20 zł, płacąc 40 gr za sztukę. Jajka zdrożały o 0,10 zł. Ile jaj można kupić za tę samą kwotę ?
A. 50 B.200 C.40 D.66

5. Stosunek długości boków czworokąta jest równy 8 : 7 : 5 : 2. Różnica długości między najdłuższym i najkrótszym bokiem wynosi 3cm. Obwód tego czworokąta wynosi :
A. 22cm B. 66cm C. 33cm D. 11cm

1

Odpowiedzi

2010-03-04T15:35:06+01:00