Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T14:49:19+01:00


Bandits of the space of two years trying to catch a wealthy businessman named George.
They almost succeeded, but he always escaped.
After a week of fierce, fighting "at last caught him and took the vacant area and left in an old storeroom.
The man was under the influence of soporific, so you do not know how it happened.
A month later, found him policewoman named Angelina and so began their knowledge. After a year they were already married.
Bandyci od dwuch lat próbowali złapac bogatego biznesmena imieniem George.
Prawie im się udało lecz on zawsze uciekał.
Po tygodniu zaciętej ,, walki " wkońcu go złapali i wywieźli na niezabudowany teren i zostawili w starym składziku.
Mężczyzna był pod wpływem środków usypiających , więc nie wiedział jak się to stało.
Miesiąc później znalazła go policjantka o imieniu Angelina i tak się zaczęła ich znajomość . Po roku byli juz małżeństwem.