1.Odczytaj z tablic pierwiastki:
a) √47=
b)√93=
c)√87=
d)√436=
e)√3452678=
f)√2348791=
g)√217329564=
h)√53=
i)√57=
j) ³√6=
k)³√236=
l)³√671=
m)³√63479=
n)³√123456=
o)³√2349999=
p)³√37=
r)³√459=
s)³√3476=
t)³√4567238=
u)√0,234=
w)√0,4567=
y)√0,054=
z)√0,00345=

2.Oblicz:
a) a⁻² *a⁻⁴ *a=
b) a⁻⁷*b⁻³*a²=
c)x⁻²:x⁻⁴=
d)a⁻⁷:a⁻⁹=
e)(a⁻⁴)⁴:(a³)⁻⁸=
f)(-3,5)⁻²=
g)(-12)⁻²=
h)(4,7)⁻²=
i)-13⁻²=
j)(4⅓)⁻¹=
k) (-0,25)⁻¹=
l) -0,25⁻³=

3.Uprość wyrażenia:
a) 4,5⁰ +2*(½)⁻¹+3*(⅓)⁻²=
b) 4,8 :(-2)³-4*(-1,5)⁻²=
c) 1,5 * (-0,5)²-2,5 : (½)⁻²=

Z góry dzięki ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T20:08:24+01:00
A) 6,8556546
b)9,643650761
c)9,327379053
d)20,88061302
e)1858,138316
f)1532,576589
g)14742,10175
h)7,280109889
i)7,549834435
u)0,483735465
w)0,675795827
y)0,232379001
z)0,0587336701

2010-03-05T22:28:41+01:00
1.Odczytaj z tablic pierwiastki:
a) 6,8556546
b)9,643650761
c)9,327379053
d)20,88061302
e)1858,138316
f)1532,576589
g)14742,10175
h)7,280109889
i)7,549834435
u)0,483735465
w)0,675795827
y)0,232379001
z)0,0587336701