Potrzebuje to jak najszybciej ; ]]
Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci i oblicz ich wartość dla podanych zmiennych:

a) dla x= -3
-(x²-3x-4)+(-2+x+3x²)=

b) dla x= -2
(x³-4x+2)-(x²-3x-1)-(x³-2x²+x)=

c) dla a= -3½ i b= 1⅓
(2a-3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)=

d) dla a= 4,5 i b= -3,3
(7a-4b+3)-(5a-3b+1)=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T14:56:57+01:00
A) dla x= -3
-(x²-3x-4)+(-2+x+3x²)=-x²+3x+4-2+x+3x²=2x²+4x+2=2*(-3)²+4*(-3)+2=
=2*9-12+2=18-12+2=8

b) dla x= -2
(x³-4x+2)-(x²-3x-1)-(x³-2x²+x)=x³-4x+2-x²+3x+1=x³-x+3-x²=(-2)³+2+3-(-2)²=
=-8+5-4=11

c) dla a= -3½ i b= 1⅓
(2a-3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)=2a-3b-4a-2b+7a-4b=5a-9b=5*(-3½ )-4*1⅓=-17½ -5⅓=
-17i 3/3 -5 i 2/6=-22 i 5/6

d) dla a= 4,5 i b= -3,3
(7a-4b+3)-(5a-3b+1)=7a-4b+3-5a+3b-1=2a-b+2=2*4,5-(-3,3)+2=9+3,3+2= 14,3
1 5 1