Pomoże ktoś przetłumaczyć na język niemiecki?
Dnia 8 lutego na piątej godzinie lekcyjnej odbyła się „Lekcja na scenie”. Tym razem swoje umiejętności i pomysły zaprezentowały klasy drugie, przedstawiając utwory romantyczne w wersji współczesnej. Już na początku poczułam wielkie rozczarowanie, gdy okazało się, że klasa 2c nic nie przygotowała! Klasa 2a wykazała się oryginalnością. Sparodiowali współczesny program rozrywkowy "Jak to leciało?" obsadzając bohaterów romantycznych w roli uczestników telewizyjnego show. Przejaskrawienie fali samobójstw w XIX w rozbawiło publikę. Wizja klasy 2b również była ciekawa. Klasa podeszła do występu poważnie. Były rekwizyty, kostiumy, a to ubogaca występ. Myślę, że występ był udany a klasy w wyjątkowy sposób pokazały swoja wizję utworów epoki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:09:07+01:00
Am 8. Februar hat die fünfte Lektion war eine Lektion auf der Bühne.
Dieses Mal präsentierten ihre Fähigkeiten und Ideen, zweite Klasse, mit Werken von zeitgenössischen romantischen Version.
Am Anfang fühlte ich mich sehr enttäuscht, als sich herausstellte, daß die Klasse 2c nichts vorbereitet!
Klasse 2a zeigt Originalität.
Parodiert zeitgenössischen Unterhaltungsprogramm "Wie flog es?" romantischen Helden in der Rolle der Teilnehmer an der TV-Show.
Übertreibung Welle von Selbstmordanschlägen im neunzehnten in dem amüsierten Publikum.
Vision-Klasse 2b war auch sehr interessant.
Klasse ging, um die Leistung ernst. Sie waren Requisiten, Kostüme, und es bereichert das Konzert.
Ich denke, die zeigen, war erfolgreich und die Klasse in einer einzigartigen Art und Weise gezeigt, ihre Vision Werke der Epoche.

Myśle że bedzie dobrze