Odpowiedzi

2010-03-04T14:52:04+01:00
1. Rząd ZSRR uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku dotyczące zmian terytorialnych w Polsce są nieważne
2. Stosunki dyplomatyczne między tymi rządami będą przywrócone
3. Oba rządy zobowiązują się wzajemnie do udzielania sobie wszelkiego rodzaju pomocy i poparcia w wojnie przeciwko Hitlerowi
4. Rząd ZSRR wyraża zgodę na tworzenie na terytorium ZSRR Armii Polskiej
5. Rząd ZSRR udzieli swobody wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium ZSRR.


Prosze : )
1 3 1
2010-03-04T14:52:05+01:00
Układ między Polską a ZSRR, Układ podpisany został przez generała Władysława Sikorskiego z Iwanem Majskim gwarantował, że rząd ZSRR uznał, że traktaty radziecko-niemieckie z 1939 roku tracą moc, zaś Rząd RP stwierdzał, że nie jest związany żadnym układem przeciwo ZSRR.
2010-03-04T14:58:18+01:00
Postanowienia :

1) zerwanie paktu Ribbentropp - Mołotow
2)nawiązanie stosunków dyplomatycznych i współdziałanie w prowadzeniu wojny z Niemcami
3)stworzenie armii polskiej w ZSRR (podporządkowana co prawda w sprawach operacyjnych Naczelnemu Dowództwu ZSRR, lecz dowodzona przez mianowanego przez rząd polski (w porozumieniu z rządem ZSRR) dowódcę.)
4)amnestia dla wszystkich obywateli polskich w jakikolwiek sposób pozbawionych wolności przez władze radzieckie
1 3 1