Zad.1
a) Jaką wysokośc ma trójkąt równoramienny o podstawie 12 cm i ramieniu 10 cm?
b) Jaką wysokośc ma trójkąt równoboczny o boku długości 10 cm?
Zad.2
Typowa karta do gry ma wysokośc 9 cm. Aby pojedynczy domek z kart był stabilny, tworzące go karty powinny byc rozstawione na około 6cm. Ile warstw takich domków należy ustawic, by otrzymac konstrukcję o wysokości ponad 1 m?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:25:06+01:00
Zad 1
a) Jaką wysokośc ma trójkąt równoramienny o podstawie 12 cm i ramieniu 10 cm?
^-do kwadratu
10^=6^+h^
h^=64
h=8cm
b) Jaką wysokośc ma trójkąt równoboczny o boku długości 10 cm?
h=a pierwiasków 3 przez 2
a=10
h=10 pierwiasków 3 przez 2
h=5 pierwiasków z 3cm
zad 2
Przeciwprostokątna to nasza wysokość karty tj.9 cm.
Rozstawienie kart, by były stabilne to 6 cm.
By stworzyć trójkąt Pitagorasa, a jednocześnie obliczyć wysokość na której łączą się karty bierzemy połowę z tego rozstawienia, tj. 6:2=3cm.
c²=a²+b²
9²=3²+h²
zamieniamy stronami
h²+3²=9²
h²=81-9=72
h=√72=√2*36=6√2
By obliczyć ile będzie warstw tych kart należy 100 cm :6√2=11,78.
Czyli, by przekroczyć wysokość 1 m należy ustawić 12 warstw kart.