. Który z poniższych wzorów przedstawia produkt reakcji estryfikacji kwasu jednokarboksylowego o 4 atomach węgla i alkoholu zawierającego w cząsteczce 3 atomy węgla?

A.CH3CHCOOCH2CH2CH3

B. CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
C. CH3CH2CH2CH2 O CH2CH2CH3
D. CH3CH2CH2COOCH2CH2CH2CH3


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:09:25+01:00