Odpowiedzi

2010-03-04T18:24:42+01:00
1. Lud zbiera się przed pałacem Piłata
2. Piłat daje ludowi wybór kogo ma uwolnić
3.Żona prosi piłata o wolność dla jezusa
4.Kapłani podsycają lud przeciwko chrystusowi
5.Łud rząda uwolnienia Barabasza a ukrzyżowania Chrystusa
6.Pilat umywa ręce, lud bierze wine na siebie
7.Barabasz uwolniony, a Jezus ubiczowany
2010-03-04T21:30:09+01:00
"A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu». Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

1. Pytanie Piłata.
2.Namawianie przez arcykapłanów i starszych.
3. Jednogłośny wybór.
4, Skazanie przez lud Jezusa na ukrzyżowanie.
5. Obmycie rąk przez Piłata.
6. Uwolnienie Barabasza.

Dasz naj???? Napisałam w równoważnikach zdań!!!! A tak przecież pisze się plan wydarzeń.
1 1 1