Odpowiedzi

2010-03-04T15:11:52+01:00
Powietrze, mieszanina gazów oraz cząstek stałych, z których składa się atmosfera ziemska.
To przeważnie właśnie ukazuje się nam po wpisaniu hasła „powietrze” do jednej z wielu encyklopedii. Ale jakie znaczenie ma to powietrze dla życia na Ziemi? Czy jest ono niezbędne do przetrwania? Czy potrzebujemy powietrza tak samo jak zwierzęta?

Powietrze składa się z wielu gazów, ale organizmy żywe potrzebują przede wszystkim tlenu(jest go 21%). Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Człowiek, jak również zwierzęta, w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydala dwutlenek węgla. Rośliny natomiast w procesie fotosyntezy pobierają dwutlenek węgla, a wydalają tlen.

Dwutlenek węgla jest również dość istotnym składnikiem powietrza. W większych stężeniach jest szkodliwy dla zdrowia, lub nawet zabójczy. Jest uważany za jeden z gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za ocieplenie klimatu na Ziemi.

Metan jest jednym z pierwiastków, które stanowią zaledwie 1% powietrza. Jest on gazem cieplarnianym, którego wpływ jest 22 razy większy niż dwutlenku węgla, a średnia zawartość w atmosferze wynosi 1,7 ppm (w ciągu minionych dwustu lat wzrosła ponad dwukrotnie).

Dwutlenek siarki jest zmiennym składnikiem powietrza. Jest trujący dla człowieka, zwierząt, niektórych bakterii i pleśni, a także szkodliwy dla roślin. Jest efektem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczania atmosfery.

Następnym ze składników powietrza jest ozon. Ma on niemałe znaczenie dla życia na Ziemi. Cienka warstwa ozonowa w atmosferze pełni funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe, które jest wytwarzane przez Słońce. Przerzedzenie tej warstwy nazywamy dziurą ozonową.

Najwięcej w powietrzu znajduje się azotu(78%). Jest on dla życia na Ziemi jednym z najważniejszych pierwiastków. Wchodzi w skład wielu biocząsteczek, takich jak aminokwasy, nukleotydy i kwasy nukleinowe.

To już chyba wszystkie z najistotniejszych składników powietrza. Jak widać w w/w opisach, mają one olbrzymie znaczenie dla życia na Ziemi(to właśnie dzięki istnieniu atmosfery Ziemia jest zamieszkałą planetą). Ale kto wie, może za kilkanaście lat będziemy pisać o znaczeniu innych gazów dla życia pozaziemskiego…
3 3 3
2010-03-04T15:14:32+01:00
Atmosfera chroni przed promieniowaniem z kosmosu,umożliwia życie na Ziemi, chroni Ziemię przed spadającymi meteorytami, ozon w atmosferze pochłania promieniowanie ultrafioletowe, gdyby nie było atmosfery to na Ziemi panowałby mrok
5 4 5