KAŻDE ZADANIE SIĘ LICZY JEŚLI WIESZ NAPISZ!
Jeśłi ktoś ma dobre chęci, i oprucz napisania zadania wytłumaczy jak się pokolei robi takie zadanie. Co trzeba a czego nietrzeba itd...

1.Oblicz stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenkach żelaza, jeśli zawartość procentowa żelaza w tych tlenkach wynosi:
a)70%
i jest to zrobione tak...

MFe = 56u
MO=16u

Fe II O II
Fe III 2 O II 3

* - jak coś to jest razy
M - to chyba masa

l.at. żelaza 2 2*56 112
--------------- = ------ = ------------ = -----------
l. at. tlenu 3 3*16 48

MFeO = 56u+16u =72 u

72 u - 100 %
56 u - x %

56*100
x= ---------- = 77 %
7*2
te lizby ak naprawde są mniejsze i umieszczone są na dole..
MFe2 O3 = 2*MFe + 3*MO= 2*56+3*16=112+48=160u

160u - 100%
112u - x %

11200
x = --------- =70 %
160

b)78%

to mam obliczyć..


10.Ustal wzory - sumaryczny i strukturalny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka ołącznej masie atomowej 54u i 3 atomy innego pierwiastka. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150u.

11.Ustal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z następujący pierwiastków (liczby podane oznaczają wartościowość).

a)N(IV) i O(II)
b)Na(I) i S(II)
c)Ca(II) i Cl(I)
d)Al(III) i O(II)

a)
b)
c)
d)

12. Oblicz i porównaj zawartość procentową(procent masowy)tlenu w tlenku siarki (IV) i tlenku siarki (VI).

13.Napisz równania reakcji oznaczonych cyframi 1,2,3,4,5,6. Napisz wzory i nazwysubstancji oznaczonych literami A,B,C,D.

tu jest taki rysunek a litera Y służy za strzałkę

1
A + B ----------> CaH2
+ +
D C C D
+ | | +
Y 2 4 Y 3
B HCl ------------>CaCl2 + A
| |
Y 5 Y 6
CaO H2O


Wzory i nazwy substancji:
A
B
C
D

1
2
3
4
5
6

dzięki

1

Odpowiedzi

2009-10-21T15:51:38+02:00
Odpowiem na 11.
a) N+O₂(tlen jest cząsteczką stąd ta dwójka w indeksie dolnym)→NO₂
N skoro jest IV wartościowe a O II robimy na zasadzie krzyżówki zapisuj zawsze wartosciowości nad pierwiastkami i na krzyż umieszczaj indeksy dolne skracanie jest dozwolone tak jak zrobilam przy tlenku azotu IV jedynki się nie zapisuje
b) 2Na+S→Na₂S
c) Ca+Cl₂→ CaCl₂
d) 4Al+3O₂→2Al₂O₃
W zadaniu pierwszym odpowiedz sama napisalas bo tyczy sie ona FeO
14 1 14