Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:17:05+01:00
KILKA
mianownik: kilka
dopełniacz: kilku
celownik: kilku
biernik: kilku
narzędnik: kilkoma
miejscownik: kilku

KILKANAŚCIE
mianownik: kilkanaście
dopełniacz: kilkunastu
celownik: kilkunastu
biernik: kilkunastu
narzędnik: kilkunastoma
miejscownik: kilkunastu

KILKADZIESIĄT
mianownik: kilkadziesiąt
dopełniacz: kilkudziesięciu
celownik: kilkudziesięciu
biernik: kilkudziesięciu
narzędnik: kilkudziesięcioma
miejscownik: kilkudziesięciu

KILKASET
mianownik: kilkaset
dopełniacz: kilkuset
celownik: kilkuset
biernik: kilkaset
narzędnik: kilkuset
miejscownik: kilkuset


2 5 2