Zaadanie z geografii - w załączniku.
Są dwie strony, bo to z ćwiczeń. (druga gimnazjum Planeta Nowa)
No i 60 pkt to dużo. Więc się postarać XD.
Proszę rozwiązania pisać tak:
Strona (1-2), zadanie....

Dzięki... I szybko, bo na jutro !
I najlepiej sobie te załączniki pozapisywać na kompa, bo tak to słabo widać ;))


:DD

3

Odpowiedzi

2010-03-04T15:24:11+01:00
Masz tu pierwszą strone
Zad 3
prawda
fałsz
prawda
prawda
zad 4
a) to wody podziemne
b) lewo góra źródło artezyjskie
prawo góra warstwa nie przepuszczalna
lewo dół warstwa nie przepuszczalna
prawo dół warstwa wodonośna
2010-03-04T15:28:06+01:00
3/46
a)prawda
b) fałsz, Creeks to rzeki okresowe i epizodyczne
c) fałsz, zamiast trzody chlewnej wpisz owiec
d)prawda
e)fałsz, zamiastt równikowego, wpisz zwrotnikowego

4/46
wody artezyjskie to wody gruntowe, znajdujące się między dwiema warstwami skał wodoszczelnych, podlegające działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Przebicie warstwy nieprzepuszczalnej prowadzi do wypełnienia studni aż do osiągnięcia poziomu zwanego piezometrycznym.

lewa strona, góra- żródło artezyjskie
lewa strona dół i prawa strona góra - warstwa niieprzepuszczalna
prawa strona dół - warstwa wodonośna


Wielki Basen Artezyjski

d) Dla mieszkańców australii są dostępem do wody na suchych terenach

5/47
1 eukaliptus
2 kangur
3.dziobak
4 emu
6 darling
7kolczatki

Endemit jest to zwierze, które można spotkać tylko w jednym miejscu, klimacie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:43:44+01:00
3/46
-prawda
jej powierzchnia wynosi jedynie 7,7km kwadratowych
-fałsz
Creeks to nazwa rzek okresowych i epizodycznych
-prawda
w wielkoobszarowych gospodarstwach hoduje sie owce, bydło
-prawda
aż 90% australijczyków żyje w miastach
-prawda
tam gdzie opadów jest wiecej dominującą formacją roslinną jest skrub.
zad4/46
a) wody artezyjskie-zbiorniki wód podziemnych znajdujących się pod ciśnieniem. Przewiercenie leżących nad nimi warstw skalnych powoduje że wody te wypływają samoczynnie na powierzchnię.
b)
źródło artezyjskie-------warstwa nieprzepuszczalna
warstwa nieprzepuszczalna----warstwa wodośna
c)
wielki basen artezyjski
basen pustynny
basen murray
d)
powstałe wody artezyjskie mają ogromne znaczenie dla ludzi mieszkających na suchych terenach.
zad5/47

eukaliptus
kangur
dziobak
emu
mangrowe
darling
kolczatka
a)hasło: endemit jest to organizm który można spotkać tylko w jednym rejonie świata.
b) powstanie tak specyficznej fauny i flory było możliwe dzięki długotrwałej izolacji geograficznej tego kontynentu. Obszar australi bardzo wczesnie oddzielił się od prakontynentu Gondwana i przez miliony lat nie miał połączenia z innymi lądami.