Odpowiedzi

2010-03-04T16:00:14+01:00
Przemysł wysokiej technologii powstał w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się tam najstarszy i zarazem najważniejszy na świecie ośrodek high-tech, Dolina Krzemowa (Silicon Valley). To określenie obszaru położonego w północnej części Kalifornii, na południe od San Francisco. Wspomniany obszar zajmuje powierzchnię około 4 tys. km² i obejmuje dolinę Santa Clara. Stąd pochodzi pierwszy człon nazwy - "Dolina". Drugi, "Krzemowa", bierze się od nazwy minerału powszechnie stosowanego w zakładach produkujących mikroelektronikę.
Rozwój Doliny Krzemowej rozpoczął się w latach czterdziestych XX wieku. Wtedy rząd amerykański złożył zamówienie na nowe technologie dokonywania obliczeń w celu szyfrowania informacji. Realizacji zadania podjął się Uniwersytet Stanforda. Państwowe fundusze przeznaczono na rozwój badan naukowych. Studenci i pracownicy tego uniwersytetu zakładali firmy zajmujące sie zaawansowanymi technologiami przemysłowymi, opartymi w szczególności na mikroelektronice. W dalszej kolejności powstawały dziesiątki nowych zakładów, produkujących popularne dobra, zaprojektowane przez naukowców.
Ważnym czynnikiem, decydującym o powstaniu kolejnych firm w Dolinie Krzemowej była obecność przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. Niektóre firmy łączyły siły i współpracowały nad zleconymi projektami. Połączone zespoły badawcze z Doliny Krzemowej zaprojektowały wiele skomplikowanych wyrobów. Zalicza się do nich, między innymi, komputery, oprogramowanie i podzespoły elektroniczne. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań wyroby te osiągnęły wysoką jakość i znalazły uznanie na świecie.
Sukces przemysłu wysokiej technologii w Dolinie Krzemowej przyciągnął wielu dobrze wykształconych ludzi do północnej Kalifornii. Zaczęli oni realizować nowatorskie. Zyskał na tym cały region, ponieważ powstawały tam nowe szkoły wyższe i instytuty badawcze. Północna Kalifornia stała się ważnym ośrodkiem naukowym w Stanach Zjednoczonych. W obrębie Doliny Krzemowej rozbudowano też infrastrukturę, między innymi - autostrady.

Myślę, że pomogłam.
Jeśli możesz to daj naj.
9 4 9
2010-03-04T19:26:05+01:00
Do tej pory globalne koncerny ulokowały w Polsce około 40 centrów badawczo-rozwojowych. Polska ma kilka podstawowych atutów, które zwracają na nią uwagę zagranicznych koncernów: ludzie i placówki naukowe. Za lokalizacją zaawansowanych technologicznie inwestycji w Polsce przemawia duża liczba dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych i pracowników naukowo-badawczych. W naszym kraju jest również wiele jednostek badawczo-rozwojowych (ok. 200), ośrodków Polskiej Akademii Nauk (ok. 80) i ośrodków akademickich (około 130).
W Polsce działają obecnie 34 parki technologiczne.
Pod względem atrakcyjności dla sektora zaawansowanych technologii na mapie Polski wyróżnia się przede wszystkim Dolny Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Pomorze oraz Śląsk. W tych województwach znajdują się uczelnie techniczne kształcące studentów w najbardziej przydatnych z punktu widzenia inwestorów tej branży kierunkach – informatyka, inżynieria materiałowa, automatyka i elektrotechnika, robotyka, biotechnologia, fizyka, inżynieria mechaniczna, chemiczna, produkcyjna, a także inżynieria środowiska.
. Województwo mazowieckie jest zdecydowanym liderem w branży high-tech wśród wszystkich regionów Polski. Swoją siedzibę ma tutaj m.in. największa firma biotechnologiczna w Polsce – Bioton oraz Celon Pharma.
3 5 3