Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:33:08+01:00
Brzeg morski możemy podzielić na: - brzeg wysoki; - brzeg niski.
A) WYSOKIE wybrzeża dzielą się na:
- dalmatyńskie utworzone są w wyniku zalania silnie rozczłonkowanych grzbietów górskich równoległych do wybrzeża (Półw. Bałkański); - riasowe powstają w wyniku zalania dolin starych grzbietów górskich prostopadłych do wybrzeża (np. Irlandii, Portugalii); - fiordowe tworzą się w wyniku zalania dolin lodowcowych w terenach górskich (np. wybrzeża Norwegii); - limanowe tworzą się wówczas, gdy piaszczystymi wałami odcinane są lejkowate ujścia rzek (np. wschodnie wybrzeża Morza Czarnego); - klifowe ? utworzone są w wyniku niszczenia przez fale morskie zboczy wyżyn lub wysoczyn (np. połowa Wybrzeża Bałtyku w rejonie Gdyni); - szerowe (szkierowe) powstają przez zalanie setek małych skalistych wysepek wygładzonych wcześniej przez lądolód (np. wybrzeża Finlandii i Szwecji)
B) NISKIE wybrzeża dzielą się na:
- mierzejowe powstałe w wyniku działalności prądów przybrzeżnych,
1 5 1