Odpowiedzi

2009-10-20T19:51:13+02:00
Na podstawie przeżyć głównego bohatera powieści epistolarnej Goethego powstała romantyczna postawa zwana werteryzmem:
-bohater jest nadwrażliwy, nadmiernie przeżywa wszystkie emocje
-postrzega świat przez pryzmat swoich marzeń, najczęściej wyniesionych z lektur książek
-miłość wyobraża sobie jako braterstwo dusz
-obiekt swoich uczuć idealizuje i sakralizuje
-czuje związek z naturą, przyrodą, która jest często odzwierciedleniem jego stanów emocjonalnych
- nie podoba mu się świat, w którym żyje, konwencje społeczne, zasady, normy
-czucia,których używa są sprzeczne-antynomia uczuć
-niepogodzenie ze światem, sprzeczność uczuć,nieszczęśliwa miłość prowadzą go do poczucia bezsensu życia, które kończy się śmiercią samobójczą