Odpowiedzi

2010-03-05T19:27:10+01:00
Antysemityzm antyspołeczne uprzedzenie i dyskryminacja Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego postrzeganych jako grupa religijna etniczna lub rasowa Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie.

Antysemityzm w III Rzeszy
Antysemityzm osiągnął apogeum w latach 30., w niemieckiej III Rzeszy, gdzie był jądrem oficjalnej ideologii państwowej. Wprowadzono tam stopniowo serię ustaw ograniczających udział Żydów niemieckich w życiu gospodarczym i politycznym. Po 1939 rozpoczęto działania w celu wymordowania wszystkich Żydów w Niemczech i na terytoriach Europy kontrolowanych przez III Rzeszę. Na przełomie 1941 i 1942 w czasie konferencji w Wannsee zapadła decyzja o Endlösung (ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej). Masowy mord około 6 milionów Żydów europejskich znany jest w historii jako Holokaust.