Odpowiedzi

2009-10-21T13:28:16+02:00
Naród jest dobrowolnym, opartym na więzi psychicznej i moralnej związkiem ludzi posiadających - wynikające ze wspólnych przodków i historycznej tradycji - poczucie odrębności kulturowej i chęć jej zachowania oraz rozwoju