Odpowiedzi

2010-03-04T15:32:05+01:00
AD1. ZNACZENIE MARKETINGU

MARKETING- jest to działalność polegająca na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co z jednej strony daje korzyści samym odbiorcom a z drugiej zapewnia korzyści ekonomiczne firmie w postaci zysku i ekspansji rynkowej. Działanie firmy zgodne z zasadami marketingu polega na tym, że firma stara się poznać otoczenie, w którym działa i uwzględnić w swoich działaniach oczekiwania otoczenia, oznacza to, że potrzeby konsumenta są dla firmy prioretitowe(najważniejsze).

ROLA MARKETINGU:

a) znaczenie marketingu dla przedsiębiorcy:

- stosowanie marketingu stwarza firmie szanse osiągnięcia sukcesu rynkowego(zyski, duże grono klientów)

- zmniejsza ryzyko porażki na konkurencyjnym rynku

- daje możliwość przewagi nad innymi firmami

b) znaczenie marketingu dla konsumenta:

- stosowanie marketingu przez firmy stawia konsumenta w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do sprzedaży, polega na tym, że sprzedawca musi rozpoznać potrzeby i pragnienia konsumenta oraz wymyślać jak je rozwiązać

- konsument ma też większe szanse wyboru zróżnicowanej ofercie rynkowej tego, co w danych warunkach zaspokoi jego potrzeby

c) znaczenie marketingu w gospodarce narodowej:

- stosowanie marketingu wymusza konieczność współdziałania ze sobą wielu różnych instytucji

- wpływa na doskonalenie i funkcjonalność produktów

- firmy muszą brać pod uwagę społeczne, ekologiczne, sanitarne i inne uwarunkowania produkcji i dystrybucji wyrobów.

Negatywna strona stosowania marketingu polega na:

- nadużywaniu niektórych instrumentów marketingowych np. sztuczne przyśpieszanie

zużycia moralnego produktu i skracanie czasu ich eksploatacji w celu odnowienia popytu

- nadmierne zróżnicowanie produktów

- nadfunkcjonalność opakowań

- zbyt intensywna reklama.

2 3 2