Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie.


Proszee po pomocc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-04T15:32:51+01:00
X- liczba osób na wykładzie 1/2x - drzemiący studenci 1/3x - rozwiązuje krzyżówki 5 - czyta książkę 1- notuje 1/2 x + 1/3 x +5+1=x 1/2 x + 1/3 x +6= x 1/2 x + 1/3 x -x=6 3/6 x + 2/6 x - x = -6 5/6 x - x = 6 5/6 x - 6/6 x = -6 -1/6 x = -6 | / (-1/6) x = 36 na tym wykładzie jest 36 studentów.
2010-03-04T15:33:35+01:00
1/2+1/3= 5/6
6/6- 5/6=1/6
1/6=6
6x6=36
Odp.Jest 36 studentów.