1.Jakie zmiany spoleczne nastapily w Rzymie w wyniku podbojow?
2.Podaj przyczyny upadku ustroju republikanskiego w Rzymie.
3.Napisz jaki wkład wnieśli Rzymianie w rozwój kultury światowej?
4.Wymien przyczyny upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego

Bardzo bym prosil krutkie i na temat odpowiedzi ;]
Dzieki z gory.
Kopiowanie odpowiedzi z innych stron grozi spamem ;p ®

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:00:37+01:00
1.Dzięki zdobyczom wojennym powiększyły się majątki rzymian
2.Dopóki terytorium państwa rzymskiego było niewielkie republika funkcjonowała sprawnie w miarę jak rzym zaczął się przekształcać w rozległe imperium sytuacja zaczęła wymykać się z pod kontroli.Coraz silniej uwidaczniały się różnice pomiędzy uprzywilejowaną arystokracją a plebejuszami.Arystokraci uważali dalsze podboje za najważniejszy cel republiki ponieważ dzięki nim czerpali ogromne zyski.Z kolei plebejusze narażając życie podczas walk i ponosząc koszty prowadzenia wojen,nie odnosili żadnych korzyści.Rosło więc niezadowolenie z rządów senatu.Wykorzystywali to dowódcy legionów którzy coraz mnie liczyli się ze zdaniem władz republiki co doprowadziło do sporów o władzę.Od początku I w. p.n.e. w imperium rzymskim zaczęły wybuchać liczne wojny domowe.Armie przeciwników i zwolenników republiki na przemian pustoszyły kraj przyczyniając się do pogłębiającego się kryzysu.
3.......niestety nie znam odpowiedzi
4.przyczyną upadku cesarstwa zachodniorzymskiego byli przede wszystkim barbarzyńców który zamieszkali na terytorium rzymian i przeprowadzili bunt w ten sposób osłabili rzymską armię i spustoszyli kraj. W 410 r. n.e. Goci zaatakowali Italię i zdobili rzym.Fala najazdów objęła głównie cesarstwo zachodniorzymskie w 467r. n.e. jeden z barbarzyńców Odoaker pozbawił tronu Romulusa augustulusa datę tę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i umowny koniec starożytności
5 5 5