Odpowiedzi

2010-03-04T15:33:01+01:00
1. Żył w epoce renesansu .
Mikołaj Kopernik był astronomem , prawnikiem , lekarzem . W swoim dziele pt . " O obrotach swer niebieskich ' , obalił geocentryczną teorię świata( ziemia jest w centrum wszechświata i wszystkie planety krążą wokół niej ) wprowadzające teorię heliocentryczną ( Słońce jest w centrum wszechświata i to Ziemia krąży wokół Słońca , a nie na odwrót )
Dlatego był wybitnym przedstawicielem ( polskiego ) renesansu .
4 3 4
2010-03-04T15:34:04+01:00
Między innymi dlatego że żył w renesansie i dokonał wielkich odkryć dotyczący nasze planety i wiele kosztowała go to dlatego że wiele ludzi nie zgadzała się z jego jakże wybitną teorią
7 3 7