1.Uzupełnij równania reakcji:
a) .......C₂H₄ + .......... -----> .......CO +..........
b) .......C₂H₄ + ........... -----> ......C + ........
c) .......C₂H₄ + ............-----> .......CO₂ + .......
d) C₂H₄ + Cl₂ ------> ...........
e) CH₂=CH₂ +HCl -----> ............
f) CH₂=CH₂ + .......... -------> CH₃-CH₃

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:35:41+01:00
A) C₂H₄ + 2O₂ -----> 2CO + 2H₂O
b) C₂H₄ + O₂-----> 2C + 2H₂O
c) C₂H₄ + 3O₂-----> 2CO₂ + 2H₂O
d) C₂H₄ + Cl₂ ------>C₂H₄Cl₂
e) CH₂=CH₂ +HCl -----> CH₃-CH₂Cl
f) CH₂=CH₂ + H₂ ------->(nad strzałką Ni) CH₃-CH₃