Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T09:04:31+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 3
oblicz masę 3,01 • 10²³ atomów potasu
mK=39u
39g potasu---------6,02 • 10²³ atomów potasu
xg potasu---------3,01 • 10²³ atomów potasu
x=39•3,01 • 10²³/6,02 • 10²³
x=19,5g potasu

zad 4
oblicz masę 12,04 • 10²³ cząsteczek wody
mH₂O=2*1u+16u=18u
18g wody--------6,02 • 10²³ cząsteczek wody
xg wody---------12,04 • 10²³ cząsteczek wody
x=18•12,04 • 10²³/6,02 • 10²³
x=36g wody

zad 5
oblicz, ile czasteczek tlenu znajduje sie w 3,2 g tlenu.
mO=16u
2*16g tlenu-------6,02 • 10²³ cząsteczek tlenu
3,2g tlenu----------x cząsteczek tlenu
x=3,2•6,02 • 10²³/32
x=0,602 • 10²³ cząsteczek tlenu