Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:49:13+01:00
A)
przeciwprostokątna = 2r
2r=√8²+6²
2r=√100
2r=10
r=5
Pole koła wynosi π*5²=25π
pole trójkąta wynosi 6*8/2=24
Pole zacieniowanej figury wynosi 25π-24
b)
przeciwprostokątna = 2r
2r=√12²+5²
2r=√169
2r=13
r=6,5
pole koła π*6,5²=42,25π
pole trojkata 12*5/2=30
pole figury 42,25π/2 - 30=21,125π-30
c)
przeciwprostokątna = 2r
2r=10
a√2=10
a=5√2
r=5
pole koła π*5²=25π
pole trójkąta 5√2*5√2 /2=25
pole figury (25π/2 - 25)/2=(12,5π-25)/2=6,25π-12,5
d)
czworokąt wewnątrz dzielimy na dwa trójkąty prostokątne
przeciwprostokątna = 2r
2r=√12²+5²
2r=√225
2r=15
r=7,5
pole koła π*7,5²=56,25π
pole pierwszego trójkąta 12*5/2=30
pole drugiego trójkąta 5*10√2/2=25√2
pole figury wynosi 56,25π-(30+25√2)
4 3 4