Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:19:28+01:00
Zadanie 1
tak (dzieli się tylko przez siebie i 1)

zadanie 2
Najpierw rozkładamy na czynniki pierwsze:
24 | 2
12 | 2
6 | 2
3 | 3
1

24 = 2*2*2*3
Każdy czynniki jest iloczynem dzielników pierwszych:
1, 2, 3, 4 = 2*2, 6 = 2*3, 8 = 2*2*2, 12 = 2*2*3, 24 = 2*2*2*3

zadanie 3
4,5 - (1 1/2 + 3 2/4) * 1/2 = 4,5 - (3/2 + 3 1/2)/2 = 4,5 - (3/2 + 7/2)/2 = 4,5 - (10/2)/2 = 4,5 - 5/2 = 4,5 - 2,5 = 2

zadanie 4
1% - 8
100% - x

x = 100%*8/1% = 800

zadanie 5
3/4 = 3*3/4*3 = 9/12 > 1/3 = 6/3*6 = 6/18
3/4 > 6/18

zadanie 6
3√8 * √8 = 3√(8*8) = 3*8 = 24

zadanie 7
y = 3x + 1
x = 7
y = 3*7 + 1 = 21 + 1 = 22

zadanie 8
V = Pp * h = a*a*a = (1 1/2)³ = (3/2)³ = 27/8 = 3,375 [cm³]

zadanie 9
przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym
P = d₁*d₂/2 = 12,2*8,8/2 = 53,68 [cm²]

zadanie 10
przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym i w połowie długości
miary przeciwległych kątów są sobie równe
wszystkie boki mają te same długości
ma dwie pary boków równoległych

zadanie 11
2(x + y)² - 2xy - (x + y)² = (x + y)² - 2xy = x² + 2xy + y² - 2xy = x² + y²
(1 1/2)² + (2,3)² = (3/2)² + (23/10)² = 9/4 + 529/100 = (225 + 529)/100 = 7,54

zadanie 12
y = 3x - 1/2

miejsce zerowe:
0 = 3x - 1/2
3x = 1/2 => x = 1/6
(1/6, 0)

współczynnik kierunkowy wynosi 3 > 0 więc funkcja rośnie, przyjmuje wartości dodatnie dla x > 1/6

zadanie 13
tgα = 2/5 = 0,4

zadanie 14
sześciokąt foremny o boku a to 6 trójkątów równobocznych (o środku w środku sześciokąta, każdy ma jeden bok będący bokiem sześciokąta):

P = 6 * a²√3/4 = 6 * 3 * 3 √3 /4 = 27√3/2

zadanie 15
symetralne (tu pokrywają się z wysokościami) boków dzielą się na 2/3 i 1/3 wysokości trójkąta (R = 2/3 h)

h = a√3/2
R = 2h/3 = a√3/3 = 6√3/3 = 2√3
D = 2πR = π4√3

zadanie 16
(x - y)/2 + (x + y)/3 = 8 |*3
2(x - y) = (x + 2y)/2 |*2

3(x - y) + 2(x + y) = 24
4(x - y) = (x + 2y)

3x - 3y + 2x + 2y = 24
4x - 4y = x + 2y

5x - y = 24
3x - 6y = 0 |*(5/3)

5x - y = 24
5x - 10y = 0

odejmujemy stronami:
9y = 24
y = 8/3
5x = 10y => x = 2y = 16/3

zadanie 17
2(x - 1)² + 4(x - 7) ≤ 2x² - 7 + 3x
2(x² - 2x + 1) + 4x - 21 ≤ 2x² - 7 + 3x
2x² - 4x + 2 + 4x - 21 ≤ 2x² - 7 + 3x
2x² - 19 ≤ 2x² - 7 + 3x
7 - 19 ≤ 3x
- 12 ≤ 3x
x ≥ - 4

nie spełniają:
- 111111, - 5, -7897689, - 67, - 8

zadanie 18
2 m 30 cm = 2,3 m
170 cm = 1,7 m

z tw. Talesa:
1,7 m/2,3 m = 69 m/x
x = 69 * 2,3 / 1,7 m = 1587/17 m = 93 6/17 m

zadanie 19
x - liczba uczestników wycieczki

12*4 ≥ x
9*5 < x
45 < x ≤ 48

x może wynosić 46, 47 lub 48

zadanie 20
ile soli w 40 g
40 * 5% = 40*5/100 = 20/10 = 2 g

Cp = (ms/mr)*100%
2 % = [(2 g)/(40 g + x)]*100% |:2%
1 = 50(2g)/(40g + x)
40g + x = 100g
x = 60g

zadanie 21
y = x² - 4

miejsce zerowe
0 = (x - 2)(x + 2)
iloczyn jest równy 0, tylko kiedy jeden z czynników jest równy 0
x = 2 lub x = - 2

y = 2x - 4
0 = 2x - 4
x = 2

z rysunku obie funkcje są dodatnie dla x > 2
jak masz pytania to pisz na pw
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T17:47:12+01:00