Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:07:09+01:00
W okresie oświecenia większość państw europejskich rządzona była przez królów, którzy skupiali w swoich rękach całą władzę, nie licząc się ze społeczeństwem. Monteskiusz zaproponował trójpodział władzy na: ustawodawczą- stanowiącą prawo, -wykonawczą - realizującą jej postanowienia oraz sądowniczą - wydającą wyroki zgodne z prawem. System ten nazwano trójpodziałem władzy. KONSTYTUCJA - ustawa zasadnicza,regulująca podstawowe prawa i obowiązki obywatela. KONFEDERACJA - związek państw, powołany w celu realizacji określonych zamierzeń.