Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:24:39+01:00
. Kwasy są to związki chemiczne, zbudowane z kationów wodoru i anionów reszty kwasowej. Kwasy są elektrolitami. Dysocjują w roztworach wodnych na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej, w zwiazku z czym mają wspólne właściwości - ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, i barwią tak samo dany wskaźnik .
Kwasy dzielą się na:
- beztlenowe ( powstają w reakcji chemicznej: wodór + niemetal )
- tlenowe ( powstają w reakcji chemicznej tlenek niemetalu + woda ) ;

To nie jest z netu.! licze na naj .. xD
4 2 4