Historia klasa 5

Wyjaśnij, dlaczego kronikarz określa mieszka mianem wielkiego i sławnego. Z jakim czynem władcy może sie to wiązać?

Na podstawie:

Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, cyt. za: G. Labuda, pierwsze panśtwo Polskie, Kraków 1989, s.2

1

Odpowiedzi

2010-03-05T18:53:10+01:00
Dlatego, ponieważ Mieszko był pierwszym władcą Polski. Dążył on do zakorzenienia chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie, co udało mu się poprzez przyjęcie chrztu. Była to bardzo mądra decyzja, gdyż Prusy najeżdżały Polskę pod pretekstem "misji chrześcijańskiej". Mieszko, przez przyjęcie chrześcijaństwa, zniwelował te ataki. Drugim z plusów przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce było to, iż Polska była po tym ważnym wydarzeniu jakim był chrzest Polski, w lepszym świetle na tle innych chrześcijańskich państw. (z głowy)