Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:58:00+01:00
1) bez ostatniego(np. konsyment IV rzędu)
nie jest pokarmem dla zadnego innego organizmu
2) zasiedlanie nowych terenów, większy areał dla powiekszającej sie populacji,
2010-03-04T16:00:54+01:00
"rozwój osobniczy" ekosystemów

- Sukcesje to kierunkowe, uporządkowane zmiany prowadzące do przekształcania się ekosystemów.

- Populacje roślinne i zwierzęce bardziej proste zastępowane są przez populacje bardziej złożone.

- Typy sukcesji:
pierwotna – dotyczy terenów, na których wcześniej nie występowała żadna biocenoza, np. skały, wydmy, hałdy, stoki wulkanów; gdy ekosystem powstaje od nowa;
wtórna – zachodzi w ekosystemie częściowo zniszczonym, zajętym wcześniej przez inną biocenozę, np. wyręby, ugory, obszary okresowo zalewane lub zarastające jeziora.

- Stadia sukcesji pierwotnej:
etap pionierski – przypadkowe pojawienie się różnych organizmów o najmniejszych wymaganiach, tzw. pionierskich; są to na ogół glony, mchy, porosty lub trawy; zespołem pionierskim w przypadku sukcesji wtórnej jest fragment uprzedniej biocenozy.
etap migracyjny – pojawienie się nowych gatunków roślin i zwierząt wypełniających stopniowo zajmowaną przestrzeń;
etap zasiedlający – rozprzestrzenianie się organizmów i kolonizacja wcześniej przybyłych;
etap konkurencyjny – nisze ekologiczne zdobywają organizmy silniejsze, komplikują się łańcuchy i sieci troficzne;
etap stabilizacji – powstanie zrównoważonego ekosystemu; ostateczny ekosystem, jaki wykształca się na danym terenie, nazywa się klimaksem.

Stadium klimaksu charakteryzuje się trwałością w czasie, równowagą dynamiczną między czynnikami biotycznymi i abiotycznymi (homeostaza). Nie podlega już dalszej sukcesji.