1)Zamień jednostki
4hpa=... Pa
0,5Pa=...Kpa
5KN=.....N
6dm3=....m3
2)Ciężar pewnego ciała wynosi 60N. Jaka jest jego masa ?
3)Kostka sześciana o krawędzi 0.03m ma masę 40g.
oblisz gęstość substancji,z której wykonano kostke.
4)Bryła soli kamiennej ma objętość 0,8dm3. Jaki jest jego ciężar? Gęstość soli wynosi 2160 kg/m3
5)Oblicz pole powierzchni dna akwarium,jeśli ciśnienie wywierane na dno przez siłę parcia 30N wynosi 70Pa.
6)Do naczynia z cieczą włożono mały prostopadło ścian oblicz siłę parcie działającą na jedną ze ścian tego prostopadłościanu o powirzchni 50cm2, jeżeli ciśnienie wywierane na tę ścianę wynosi 4,5kpa

Proszę o szybko odpowiedź ma być to na jutro ;/

1

Odpowiedzi

2010-03-04T16:35:34+01:00
1. 4hPa= 400 Pa
0,5Pa=0,0005 kPa
5kN=5000N
6dm3=....m3
2. Dane: Szukane:
Fg= 60N m=?
g=10 N/kg
Rozwiązanie:
m= 60:10 [N: N/kg= N* kg/N=kg]=6kg
Odp.: 6 kg
3. D.: Sz.:
V= 0,03m*0,03m*0,03m=0,000027m^3 ę[ro]=?
m=40g=0,04kg
R.:
ę=0,04:0,000027[kg:m^3]=[w przybliżeniu] 1481,5 kg/m^3
4. D.: Sz.:
V=0,8 dm3= 0,0008m3 Fg=?
ę= 2160 kg/m3 m=?
g=10N/kg
R.:
m= 2160*0,0008[kg/m3*m3=kg]=1,728 kg
Fg= 1,728*10[kg*N/kg=N]= 17,28N
Odp.: 17,28N.
5. D:. Sz.:
Fn=30N s=?
p=70Pa Przekształcanie wzoru: p=Fn/S /*S
p= Fn/s p*S=Fn /:p
S=Fn/p
R:.
S= 30/70 [N/Pa=N:N/m2=N*m2/N=m2]=[w przybliżeniu] 0,43m2
Odp.: Dno akwarium ma powierzchnię 0,43m2.
6. D:. sz.:
s=50cm2=0,005m2 Fn=?
p=4,5 kPa=4500Pa
Fn= p*S
R:.
Fn= 4500*0,005[Pa*m2=N/m2*m2=N]= 22,5 N
Odp.: Siła parcia na ścianę o powierzchni 50cm2 wynosi 22,5N.