4.Na wykonanie szkieletu prostopadłościanu zużyto 52dm drutu.Oblicz wysokość tego prostopadłościanu ,jeżeli krawędzie jego podstawy mają długość 34cm i 51cm!

5.Na wykonanie szkieletu prostopadłościanu zużyto 15,2m drutu.Oblicz wysokość tego prostopadłościanu,jeżeli krawędzie jego podstawy mają długość 8dm i 130cm.

6.Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 200mm,9cm i130cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:18:24+01:00
Zad. 4

34cm*4+51cm*4=136m+204m=340m=34dm

52dm-34dm=18dm - wszystkie wysokości

18dm/4=4,5dm - 1 wysokość

odp. Wysokość tego prostopadłościanu wynosi 4,5dm

zad. 5

130m=13dm

13dm*4+8dm*4=52dm+32dm=74dm

74dm=7,4m

15,2m-7,4m=7,8m - wszystkie wysokości

7,8m/4=1,95m - 1 wysokość

odp. Wysokość tego prostopadłościanu wynosi 1,95m.

zad.6

200mm=20cm
9cm 130cm

Pp= 20cm*9m*2=360cm² - pole podstaw

Pb= 130cm*9cm*2+130cm*20cm*2=2340cm²+5200cm²=7540cm² - pole powierzchni bocznej

Pc=360cm²+7540cm²=7900cm²

odp.Pole powierzchni tego prostopadłościanu wynosi 7900cm²

1 5 1