Odpowiedzi

2010-03-04T16:08:14+01:00
Większą gęstość zaludnienia ma Japonia. Ma na to wpływ kilka czynników. Przede wszystkim duży przyrost naturalny na poziomie 20 promili który utrzymywał się przez spory okres po II wojnie światowej. Gęstość zaludnienia w tym kraju nie jest jednak jednorodna. W Japonii powierzchnia terenów dogodnych do osiedlenia się jest znacznie mniejsza niż w Polsce. Jest to kraj dość górzysty, w którym najlepsze warunki do życia panują na wybrzeżu. I też tam w ogromnych aglomeracjach, a nawet megalopolis (Tokio-Jokohama) skupia się większość ludności.
2010-03-04T16:10:39+01:00
Większa gęstość zaludnienia jest w Japonii niż w Polsce, ponieważ w latach ubiegłych więcej rodziło się dzieci w Japonii niż w Polsce.
2010-03-04T19:26:59+01:00
W Japonii (wyższy przyrost naturalny, poza tym Japonia jest bardziej rozwinięta, są duże, liczne miasta, itp.).