Pan Jan postanowił w tym roku powiększyć pole, które chciał obsiać pszenicą. Pole w kształcie kwadratu zmienił tak , że każdy bok kwadratu został powiększony o 100 m , uzyskując w ten sposób obszar większy o 10 ha niż w roku ubiegłym. Ile hektarów miała powierzchnia uprawy pszzenicy w roku ubiegłym ?

1

Odpowiedzi

2010-03-04T16:18:44+01:00
10ha=100 000m²


x-bok w zeszłym roku
x² pole w zeszłym roku

x +100 pole w tym roku

(x+100)*(x+100)=x*x+100 000
x²+200x+ 10 000=x²+100 000
200x=90 000
x=450

Pole=450*450=202500m²=202,5ha
1 5 1