Proszę o rozwiązanie zadań mam je na jutro !!!!!! - DAM NAJ !!!!!!

zad.1
Dwaj sąsiedzi pan Jan i p an Kazimierz, hodują gołębie. Mają ich razem 47. Pan Jan ma o 12 % gołębi mniej niż pan Kazimierz. Ile gołębi ma każdy z panów?

zad.2
Na placu zabaw bawią się dzieci . połowa z nich gra w piłkę, 10 % biega bez celu i krzyczy, 20 % gra w gumę, a reszta, czyli sześcioro dzieci bawi się w piaskownicy. i;e dzieci jest na placu zabaw ?

zad.3
Pani Anna waży o 3 kg mniej niż pani Zofia. Po kuracji odchudzającej pani Anna waży o 15 % mniej, a pani Zofia o 15 kg mniej i obie ważą tyle samo. Ile kilogramów ważyła każda z tych pań przed kuracja odchudzającą ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T23:47:41+01:00
Zad.1
x - ilość gołębi Jana
y - ilość gołębi Kazika
100%-12%=88%=0,88

x+y=47
x=0,88y

0,88y+y=47
1,88y=47
y=25

x=0,88*25
x=22

odp: Jan ma 22 gołębie, a Kazik 25 gołębi.


Zad.2
x - wszystkie dzieci
50%x - piłka nożna
10%x - biega i krzyczy
20%x - gra w gumę
6 - piaskownica

50%x+10%x+20%x+6=x
0,5x+0,1x+0,2x+6=x
0,8x+6=x
0,8x-x=-6
-0,2x=-6
x=30

Odp: Na placu zabaw bawi się 30 dzieci.


Zad.3
x - waga Zofii
x-3 - waga Anny


x-3-0,15(x-3)=x-15
x-3-0,15x+0,45=x-15
-0,15x=-15+3-0,45
0,15x=12,45
x=83

odp: waga Zofii 83 kg.

x-3
83-3=80

odp: waga Anny 80 kg.