Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T16:05:20+01:00
Wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf
2010-03-04T16:07:07+01:00
Proces tworzenia się torfu może trwać nieprzerwanie nawet tysiące lat. Zachodzi jednak powoli - w ciągu roku warstwa torfu przyrasta zaledwie 0,4 - 1 mm. Szczątki roślinne odkładają się w porządku chronologicznym. W dennej części złoża, ciemniejszej, znajdują się najstarsze i najlepiej rozłożone, natomiast w górnej, jaśniejszej, kumulują się najmłodsze, najmniej rozłożone. W złożu torfowym, niczym w archiwum, zdeponowane i zarejestrowane są informacje o różnych przemianach, jakie następowały przez lata. Wiek torfowisk ocenia się średnio na na kilka tysięcy lat, a najstarszych - nawet na 10 tysięcy. Torf ma właściwości konserwujące. W starych pokładach wiele razy odnajdywano doskonale zachowane szczątki zwierząt i ludzi sprzed kilkunastu wieków. Biorąc pod uwagę skład botaniczny torfowisk, dzielimy je na trzy zasadnicze typy: niskie, wysokie i przejściowe.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T16:08:32+01:00
Torf tworzy się przez wynik przemian szczątków roślinności.jest to najmłodszy z węgli. Po upływie milionów lat, torf zmienia się w węgiel brunatny.
3 4 3