Odpowiedzi

2016-10-01T19:30:34+02:00
Pole rzeczywiste:      P = 64 m²
pole na planie (w skali ) :    P' = 64 cm²
Stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa.
Czyli:             P'                        64 cm²                        
           k² = --------  ,          k² = ------------
                     P                          64 m²
               64 cm²                            1
   k² = ------------------  ,        k² = -----------      /√
           640000 cm²                      10000
               1
       k = -------   = 1: 100
             100 
Odp.  Plan sporządzono w skali  1 : 100.