Opuść nawiasy. Zredukuj wyrazy podobne . Oblicz wartość otrzymanego wyrażenia dla podanych wartości zmiennych.
a) 5x(x-1) + (2x-1)y+ 4x - 2 + ( - 2xy) =
dla x = -1 ; y = 0
**
b) (a-2b)(-a) + 2a(b-1) - b(3a - b ) =
dla a = - ½ ; b= -1
**
c) (x - 2y -1)(-4) - (2x + 3y + 2)(-2x)+ (-6yx) =
dla x= -2 ; y = -1
**
d) (-2a)(3b - 2a -1 ) - 3b(4b+2+3a)+(-2a) =
dla a= -½ ; b= ½

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:21:11+01:00
5x(x-1) + (2x-1)y+ 4x - 2 + ( - 2xy)=5x²-5x+2xy-y+4x-2-2xy=5x²-x-y=5*(-1)²-(-1)-0=5+1-0=6

(a-2b)(-a) + 2a(b-1) - b(3a - b ) ==-a²+2ab+2ab-2a-3ab+b²=a²+ab-2a+b²=(½)²+(½*(-1))-2*½+(-1)²=¼-½-1+1=-¼

(x - 2y -1)(-4) - (2x + 3y + 2)(-2x)+ (-6yx)=-4x+8y+4-(-4x²-6xy-4x)-6yx=4x+8y+4+4x²+6xy+4x-6yx= 8x+8y+4+4x²=8(-2)+8(-1)+4+4(-2)²=-16-8+4+16=-4

(-2a)(3b - 2a -1 ) - 3b(4b+2+3a)+(-2a)=-6ab+4a²+2a-12b²-6b-9ab-2a= -15ab+4a²-12b²-6b=-15(½(-½))+4(-½)²-12(½)²-6(½)=3¾+1-3-3=-1¼ (jeden i jedna czwarta)
4 5 4