1.Uporządkuj w kolejności chronologicznej:
a) utrata władzy przez dziadka romulusa i remusa
b) wygnanie z Rzymur ostatniego która - Tarkwiniusza Pysznego
c) powstanie relubliki rzymskiej
d) wyrzucenie Romulusa i Remusa do Tybru
e) założenie Rzymu
2. a) król Epiru wezwany na pomoc przez mieszkanców Tarentu
b) kraina w środkiwej częśći Italii
c) lud zamieszkujący północną część Italii
3. opisz prawa obywatelskie i wolność osobistą patrycjuszy, plebejuszy i niewolników

jest to z ćwiczeń do 1 gim. do histori. Śladami historii
str. 56-57
tylko to czego nie mam ;p

dzięki ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:23:46+01:00
1.Uporządkuj w kolejności chronologicznej:
a) utrata władzy przez dziadka romulusa i remusa
d) wyrzucenie Romulusa i Remusa do Tybru
e) założenie Rzymu
b) wygnanie z Rzymur ostatniego która - Tarkwiniusza Pysznego
c) powstanie relubliki rzymskiej
2.
a)Pyrus
b)Lacium
c)Etruskowie
3.
Patryciusze tworzyli grupę społeczną do której należeli przedstawiciele najznamienitszych rzymskich rodów. Posiadali oni najwięcej praw i od nich zależały losy niższych warst społecznych.
Plebeliusze byli to wolini obywatele którym przysugiwały im prawa nabyte dopiero w okresie republiki. Posiadali oni wolność osobistą, a armia rzymska nie maogła funkcjonowac bez ich udziału.
Niewolnicy stanowili najniższą grupe społeczną. Nie posiadali żadnych praw, a o ich losie decydował właściciel.

7 4 7