Odpowiedzi

2010-03-05T11:39:42+01:00

Obliczam objętość rury zewnętrznej, średnica to 2r, czyli 12=2r r=12/2=6cm, h=1m=100cm
Korzystam ze wzoru na objętość walca
V=pi*r2*h
Vd=3,14* (6)2*100=3,14*36=11304cm3
Obliczam objętość rury wewnętrznej, średnica to 2r, czyli 8=2r r=8/2=4cm, h=1m=100cm
Vm=3,14*(4)2*100=3,14*16=5024cm3
Obliczam masę 1 metra rury: Vd-Vm=11304-5024=6280cm3
Obliczam wagę 1 metra takiej rury:
6280cm3*7,8g/cm3=48984g
Odp: 1 metr takiej rury waży 48984g=48,984kg