Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:16:21+01:00
3CsOH +H₃PO₄->Cs₃PO₄+3H₂O
3Cs⁺+3OH⁻+3H⁺+PO₄³⁻->3Cs⁺+PO₄³⁻+3H₂O