Justin Bieber urodził Marzec 14, 1994 w Stratford (Kanada). Zafascynowany muzyką od dzieciństwa uczył się grać na perkusji, gitarze i fortepianie trąbki. W wieku dwunastu lat uczestniczyło swój pierwszy konkurs śpiewu i zajęła drugie miejsce. W celu skorzystania z jego rodziny i przyjaciół, którzy nie mogli uczestniczyć w jego występy, stawia swoje wideo online w Internecie. Wkrótce młody człowiek sukcesu wykracza poza rodziną i menedżer podlega zaklęcie utalentowany chłopak. Dyrektor jest doskonale zorientowany w branży muzycznej i pozwala Justin Bieber spełniają Usher. Ten ostatni od razu zaproponował mu podpisanie kontraktu z jego wytwórnią. W lipcu 2009 roku, pierwszy singiel z Justin Bieber ( "One Time") z siedzibą w dwunaste miejsce lepszej sprzedaży w Canadian Hot 100. Jego pierwszy album "My World", ukazał się kilka tygodni później zdobył szerokiej publiczności za pośrednictwem jego muzyki r'n'b electro-pop.
Prosze o przetlumaczenie tekstu na jezyk angielski Dziekuje.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T16:19:26+01:00
Justin Bieber was born March 14, 1994 at Stratford (Canada). Fascinated with music since childhood, he learned to play the drums, piano, guitar and trumpet. In the age of twelve, attended his first singing competition and won second place. In order to benefit from his family and friends who could not attend his performances, presents its online video on the Internet. Soon a young man of success goes beyond the family and the manager is subject to spell talented boy. The Director is very knowledgeable in the music industry and allows you to Justin Bieber meet Usher. The latter immediately offered him a contract with his label. In July 2009, the first single from Justin Bieber ( "One Time"), located in twelfth place in better sales in the Canadian Hot 100 His first album "My World", was released a few weeks later he won a wide audience through his music, R & B electro-pop.