1. Oblicz długosc przekatnej w kwadracie o boku 4 cm
2. Oblicz ługosc boku kwadratu o przekątnej 6 pierwiastkow z 2cm.
3. Oblicz długosc boku kwadratu o przekątnej 8 cm
4. Oblicz długosc wysokości trojkąta rownoboznego o boku 8 cm
5. oblicz długosc boku trojkata rownobocznego o wysokosci 3 pierwiastki z 3
6. oblicz pole trojkata rownobocznego o boku 8 cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:27:19+01:00
1. Oblicz długosc przekatnej w kwadracie o boku 4 cm
d=a√3
a=4cm
d=4√3cm

2. Oblicz długosc boku kwadratu o przekątnej 6 pierwiastkow z 2cm.
d=a√2
d=6√2cm
6√2=a√2
a√2=6√2 /:√2
a=6cm

3. Oblicz długosc boku kwadratu o przekątnej 8 cm
d=a√3
d=8cm
8=a√3
a=8/√3
a=8*√3/√3*√3
a=8√3/3

4. Oblicz długosc wysokości trojkąta rownobocznego o boku 8 cm
h=a√2/2
a=8cm
h=8√2/2
h=4√2cm

5. oblicz długosc boku trojkata rownobocznego o wysokosci 3 pierwiastki z 3
d=a√2
h=3√3cm
h=a√3/2
3√3=a√3/2 /*2
9*3=a√3
a√3=27 /:√3
a=27/√3
a=27*√3/√3*√3
a=27√3/3
a=9√3
d=9√3*√2
d=9√6cm

6. oblicz pole trojkata rownobocznego o boku 8 cm
a=8
P=a²√3/4
P=8²√3/4
P=64√3/4
P=16√3cm²
2010-03-04T16:32:37+01:00
1) przekątna = a √ z 2
więc przekątna= 4 √ z 2 cm
2) 6 cm
(korzystając z powyższego wzoru)
3) 8÷√ z 2 =8 √ z 2 ÷ 4 (po usunięciu niewymierności) = 4 √ z 2
4) wzór a √ z 3÷ 2
8 √ z 3÷2 = 4 √ z 3
5)h=3 √ z 3
a= 6
6) p=a² √ z 3÷ 4
P=8² √ z 3÷4 = 64 √ z 3 ÷ 4= 16 √ z 3 (cm ²)tak powiem że poprzednik pokręcił wzory ;/